Isekai wa Smartphone to tomo ni ภรรยา 9 คนของโทยะ

ในภาคอนิเมะ Isekai wa Smartphone to tomo ni มีการจบแบบทิ้งท้ายไว้ว่า โทยะ จะมีภรรยาทั้งหมด 9 คน