Home Events Scarlet Nexus (Ani-One, Bilibili)
Scarlet Nexus

Scarlet Nexus (Ani-One, Bilibili)

ในโลกอนาคตอันใกล้ มนุษย์ค้นพบเทคโนโลยีเชื่อมต่อทางสมองที่ทำให้ติดต่อกันและมีพลังพิเศษ จัดตั้งองค์กรรับมือจากสิ่งที่รุกรานโลก

Scarlet Nexus

Scarlet Nexus

Ani-One Bilibili

ปี: 2021
จำนวน: ? ตอน

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

05 Aug 2021

Time

21:00

Location

Thailand
Thailand
Category